Het Hollandse poldermodel werkt niet altijd in partnerships

Deel vier in onze serie over ‘partnerships en gezonde groei’ bespreekt de poldermentaliteit van Nederlandse ondernemers. Men denk dat wanneer je als zakenpartners continu met elkaar in gesprek gaat en gelijke input levert, de onderneming blijft groeien.

‘Toch is dat vaak niet het geval,’ vertelt Karin Verhagen. ‘Verschillende zakenpartners hebben verschillende talenten. Het kan daarom slim zijn om in specifieke situaties een zakenpartner met een bepaald talent naar voren te schuiven, om deze in een volgende situatie af te lossen door een andere zakenpartner met talent dat daar beter bij aansluit.’

Slimmer gebruik van persoonlijk talent in specifieke situaties
Elke zakenpartner heeft zijn eigen talent. Zo heb je archetypische ondernemers – zij zien overal kansen, met het risico dat zij soms te hard van stapel lopen of te veel nieuwe ideeën blijven lanceren – daarnaast heb je leiders – zij kunnen de visie en intentie van ondernemers vertalen naar een strategie en mensen stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen – en tenslotte zijn er (operationeel) managers – zij zorgen dat de plannen ook daadwerkelijk goed worden geïmplementeerd, uitgevoerd en levend gehouden worden.

Archetypische ondernemers zijn in de opstartfase van onschatbare waarde; zij creëren een visie waar naartoe kan worden gewerkt. Leiders kunnen hier gehoor aan geven door de juiste medewerkers te verzamelen en hen in hun kracht te zetten, zodat zij elk hun eigen rol vervullen. Tenslotte controleren managers of de uitvoer in lijn ligt met de eerder vastgestelde visie en zorgen zij voor het actief begeleiden van de medewerkers.

Wie neemt het voortouw? Hoe persoonlijk talent een partnership laat groeien
Het is een valkuil om als zakenpartners die samen een onderneming zijn gestart, ervan uit te gaan dat de rolverdeling continu gelijk moet blijven. Zo’n typisch Hollandse poldermentaliteit komt een onderneming niet altijd ten goede. Zij kan er zelfs voor zorgen dat gezonde groei wordt afgeremd.

‘Ik zal een voorbeeld geven,’ zegt Karin. ‘Een klant is tien jaar geleden een partnership gestart met een van zijn beste vrienden. Hij is een archetypische ondernemer met een visie en een enorme drive om te groeien. Zijn vriend en zakenpartner is juist sterk in operationeel management. De ‘ondernemer’ wil investeren in de toekomst met high-tech oplossingen, maar zijn zakenpartner ziet daar weinig in. Hij zal zijn hakken in het zand zetten wanneer er niet direct aantoonbaar bewijs ligt dat de investering binnen afzienbare tijd wordt terugverdiend. Toch is het raadzaam om in deze specifieke situatie de ‘ondernemer’ tijdelijk aan het roer te zetten. Niet investeren in slimme oplossingen zal het bedrijf achterop helpen en directe concurrentie vrij spel geven. Een behoudende strategie kan het voortbestaan van de onderneming in deze fase zelfs in gevaar brengen.’

Een objectieve blik op de actuele rolverdeling om nieuwe stappen te zetten
Het is lastig om – wanneer het een gelijkwaardig partnership betreft – een objectieve houding te hebben ten opzichte van de rolverdeling. Wanneer men zich niet bewust is van elkaars persoonlijke talenten en meerwaarde in een specifieke situaties, kunnen er flinke discussies ontstaan die een partnership zelfs kunnen schaden.

‘Vaak vervullen zakenpartners meerdere rollen,’ vertelt Karin. ‘Een jurist of accountant kan bijvoorbeeld een enorm talent hebben voor sales maar – om deel uit te kunnen blijven maken van het partnership – verplicht zijn om voldoende facturabele uren te schrijven. Waarom zou je persoonlijk talent niet benutten en een of twee partners permanent op sales zetten, zodat de rest zich volledig kan richten op operationele zaken?’

Het is belangrijk voor zakenpartners om per situatie te beoordelen wiens talent daarin het beste tot zijn recht komt. Door elkaar meer ruimte te geven, zal een onderneming uiteindelijk sneller en gezonder groeien.

Haal jij het beste uit jullie partnership? Wij bieden inzicht in persoonlijk talent en gezamenlijke strategie. Neem gerust contact op met Karin Verhagen, via karin@growthfactory.nl of 020 8203605

Karin Verhagen
karin@growthfactory.nl
Geen reactie's

Geef een reactie