Inzicht in de drijfveren van je partners kan jouw business maken of breken

De komende weken bespreken we het thema ‘partnerships en gezonde groei’. In deze blog gaan we verder met een van de mechanismen die binnen een partnership van invloed zijn; een verschil in persoonlijke drijfveren.

‘Over de werking van verschillende drijfveren binnen een partnership wordt niet genoeg gesproken,’ aldus Karin, ‘en toch kunnen ze een partnership maken of breken.’ Ligt bij jou bijvoorbeeld de focus op inkomen, waarde of controle?

Persoonlijke drijfveren zorgen voor een focus op inkomen, waarde of controle

Drijfveren worden bepaald door het karakter van partners, maar ook de huidige persoonlijke situatie is van invloed. ‘Om een voorbeeld te noemen: in 2012 zou ik met nog vier man samen een bedrijf starten. Twee van hen waren recent hun baan verloren, terwijl zij thuis kostwinner waren. Daarom lag bij hen de focus op inkomen. Twee andere partners – waaronder ikzelf – waren gericht op waarde. Doordat ik een bescheiden startkapitaal had aangelegd, verdween de druk om direct geld te genereren en kon ik investeren in de toekomst. Tenslotte was de vijfde partner in de positie dat zij zich geen zorgen hoefde te maken om inkomen. Het partnership was voor haar een welkome afwisseling, iets dat haar vooral plezier gaf, zoals een hobby.’

Het tweeledige karakter van de focus op controle

Een focus op controle kan op twee manieren worden uitgelegd. Er zijn partners waarvoor de positie die zij vervullen – zoals CEO, CFO of commissaris – de belangrijkste drijfveer is. Zij krijgen een kick van de mate van controle en macht die deze positie met zich meebrengt. Daarnaast zijn er partners die controle gebruiken om hun partnerrol volledig vrij te kunnen invullen. Bijvoorbeeld door zijn of haar werktijden zelf in te delen en de invulling van de positie zelf te bepalen. Over zulke partners zegt men weleens, ‘Geen idee wat ze doen, vooral een balletje slaan met klanten op de golfbaan.’

De invloed van externe factoren op de verschillende drijfveren

Externe factoren, zoals de positie op de carrièreladder, beïnvloeden de verschillende drijfveren. Zo zal een partner met een pensioengerechtigde leeftijd minder snel investeren in innovatie en IT-oplossingen. Dit zal zich pas in de toekomst uitbetalen en dat is voor deze oudere partner niet relevant. Jonge partners zullen juist wel willen investeren, omdat hun toekomst bij het partnership nog voor hen ligt.

‘Ook onvoorziene factoren zijn van invloed,’ zegt Karin, ‘zoals een burn-out of een verandering in de gezinssituatie. Dit maakt dat drijfveren plotseling kunnen verschuiven. Zo kan een partner die voorheen op waarde stuurde, zich nu noodgedwongen op inkomen moeten richten.’

Drijfveren werken in elke beslissing door, zelf in de allerkleinste

‘Vaak worden de verschillende drijfveren pas echt zichtbaar – en een obstakel – voor of tijdens ingrijpende gebeurtenissen. Neem een naderende fusie bijvoorbeeld. Een partner met een focus op controle kan vrezen om zijn of haar positie te verliezen. Degene met de nadruk op inkomen wil een zo hoog mogelijk bedrag uitgekeerd krijgen om daarna meer vrijheid te hebben. En een ander ziet hierin de kans om zijn of haar ambities verder uit te breiden of iets nieuws te starten. Naast een fusie kan het voorbereiden voor verkoop hetzelfde effect hebben.’

Toch zullen drijfveren ook meespelen bij minder belangrijke beslissingen, maar dan is het gevolg van de interne verdeeldheid minder groot. ‘Zo stelde ik destijds voor om een Personal Assistant aan te nemen,’ vertelt Karin, ‘zodat er meer tijd en energie overbleef voor ‘belangrijke’ zaken. De kostwinners voelden daar echter niets voor, want het inhuren van externe partijen kost natuurlijk geld dat in hun geval niet gemist kon worden. Zulke verschillende drijfveren binnen een partnership leveren constant strijd op.’

De meerwaarde van een objectieve blik en gericht advies

Het is mogelijk om de verschillende drijfveren van partners op elkaar af te stemmen. Maar het is wel aan te raden om daar een externe partij voor in te schakelen. Omdat deze drijfveren in directe verbinding staan met de karakters en persoonlijke belangen van de verschillende partners, kunnen de gemoederen hoog oplopen. In dit soort situaties kan een externe partij hulp bieden met objectief advies en de juiste begeleiding.

Zelfs in een ogenschijnlijke succesvolle organisatie kunnen persoonlijke drijfveren voor verdeeldheid zorgen. Om structuren en tot dan toe onzichtbare verbanden in kaart te brengen is het vrijwel altijd noodzakelijk om er een buitenstaander bij te halen. Deze kan snel inzicht bieden om daarna met zijn of haar kennis en ervaring de boel weer vlot te trekken.

Herken je je in bovenstaande situatie? Wil je meer informatie over de werking van persoonlijke drijfveren of heb je behoefte aan objectieve begeleiding? Neem gerust contact op met Karin Verhagen, via karin@growthfactory.nl of 020 8203605

BewarenBewaren

Karin Verhagen
karin@growthfactory.nl
Geen reactie's

Geef een reactie