GROWTHFACTORY PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

GrowthFactory respecteert je privacy. Wij doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de informatie die jij ons geeft in verband met de door ons aan jou verstrekte diensten of je bezoek aan onze website te beschermen en zodoende jouw privacy te waarborgen.

Wij houden ons bij het verwerken van je persoonsgegevens aan de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Op grond van de AVG worden persoonsgegevens alleen verwerkt als jij ons ondubbelzinnig toestemming geeft via een actieve handeling. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden verwerkt. Het belangrijkste doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken is ter uitvoering van diensten, indien wij met jou zijn overeengekomen om deze diensten te verlenen.

Voor meer informatie over je privacy, bescherming van jouw persoonsgegevens en over de cookies die worden geplaatst, verzoeken wij jou dit document goed door te lezen. Heb jij vragen? Neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vind je in hoofdstuk ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’.

 Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (dus geen onderneming of andere organisatie). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. De gegevens waarmee een natuurlijke persoon, zoals jij, kan worden geïdentificeerd, zijn bijvoorbeeld jouw naam of je BSN-nummer, maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van jouw laptop. Ook een combinatie van gegevens kan het mogelijk maken dat je identificeerbaar bent.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij verwerking van persoonsgegevens ongeacht of dit automatisch gebeurt, gaat het niet alleen om het bijwerken, wijzigen, combineren, maar ook om bijvoorbeeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken de door jou verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en ons;
 • het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek;
 • om het mogelijk te maken je in te schrijven voor een van onze online of live evenementen
 • het sturen van onze blog en/of nieuwsbrief en/of whitepaper.

Wanneer hebben wij jouw toestemming (niet) nodig voor de verwerking?

Wij hebben in beginsel altijd jouw toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. Jouw toestemming tot verwerking van jouw gegevens geldt ook alleen voor de doeleinden die je opgeeft. Wij hebben dus jouw toestemming nodig om je bijvoorbeeld onze Blog te sturen.

Op grond van de AVG is voor een aantal doeleinden geen toestemming nodig waaronder:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent;
 • je verzoekt ons bepaalde maatregelen te nemen voor de sluiting van de overeenkomst. Je vraagt bijvoorbeeld een offerte op;
 • de verwerking door ons is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • bedrijfsnaam;
 • jouw voor- & achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mail;
 • bedrijfsadres;

Personen onder de leeftijd van 16 jaar

Wij verwerken geen persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar, voor zover er geen toestemming is gegeven door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid van het kind draagt. Hoewel wij onze uiterste best doen om te voorkomen dat er persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar worden verwerkt, kunnen wij hiertoe geen garantie geven. Wij kunnen bijvoorbeeld niet tegenhouden dat iemand onder de 16 jaar onze website bezoekt.

Wij adviseren ouders dan ook altijd het internetgedrag en aankoopgedrag van hun kinderen te monitoren. Voor zover je constateert dat wij persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar verwerken, verzoeken wij jou dit bij ons aan te geven, wij zullen deze gegevens dan verwijderen. Onze contactgegevens zijn opgenomen in hoofdstuk ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

We laten je dus altijd weten waarvoor we je persoonlijke gegevens nodig hebben en hoe we deze informatie gebruiken. We stellen deze gegevens nooit, tenzij je hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, beschikbaar aan derden, behalve:

 • als de derden worden ingeschakeld bij het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel op andere wijze betrokken zijn bij het verlenen van onze diensten;
 • wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld in het geval we hiertoe verplicht zijn in een gerechtelijke procedure;
 • wanneer dit noodzakelijk is om de rechten van jou als klant, of onze eigen rechten, te beschermen.

Wij geven jouw persoonsgegevens nooit door aan derden in een land buiten de Europese Unie, tenzij de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en ons of voor de uitvoering van een verzoek van jou voor het nemen van maatregelen voordat wij de overeenkomst sluiten.

Cookies

Op onze website worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op onze website worden geplaatst. Er zijn drie soorten cookies:

 1. Analytische cookies: websites gebruiken analytische cookies om o.a. bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische Cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.
 2. Functionele cookies. Functionele cookies zijn nodig om een website beter te laten functioneren.
 3. Tracking Cookies. Voor tracking cookies is altijd jouw toestemming vereist. De bezoeker wordt gevolgd tijdens het bezoek aan de website en eventueel ook daarna. Dit is privacy gevoelige informatie.

Wil je gedetailleerde informatie over cookies die geplaatst worden op onze website en hun functionaliteit? Je vindt hier een uitgebreide lijst.

 

Welke partij plaatst de cookies? Wat is het doel van het plaatsen van de cookies? Wat voor een soort cookie is het
Adnxs.com Wanneer iemand via een advertentie doorklikt naar onze website.

 

Advertentie/tracking
Connect.onlinesucces.nl Dit cookie bevat een unieke willekeurig gegenereerde waarde die Online Succes (software) in staat stelt website bezoekers te onderscheiden. Wanneer je als website bezoeker jezelf kenbaar maakt via een interactie op onze site (bijvoorbeeld door het invullen van een formulier), dan koppelt Online Succes dit cookie aan de gegevens die je bij deze interactie hebt achtergelaten. Voor de bedrijven herkenning van Online Succes zetten we geen cookies in. Analytisch
GoogleAnalytics Statistieken verzamelen Analytisch
Bing.com / c.bing.com Meten van de resultaten van het adverteren in Bing. Advertentie
Facebook.com/ Facebook Pixel

 

Hoeveel mensen vanuit een Facebook advertentie zijn doorgeklikt en biedt ons ook de mogelijkheid om via Facebook aan de bezoekers van ons website advertenties te tonen. Advertentie
Magicmatches Maakt gebruik van een combinatie van webtags en cookies om ons helpen gebruikers te tellen die een pagina of verschillende delen van een pagina hebben bezocht en gezien. Analytisch
Linkedin Retargeting

 

Hoeveel mensen vanuit een LinkedIn advertentie doorklikken en het biedt ons ook de mogelijkheid om via LinkedIn aan de bezoekers van ons website advertenties te tonen. Advertentie
Scorecardresearch.com Maakt gebruik van een combinatie van webtags en cookies om ons helpen gebruikers te tellen die een pagina of verschillende delen van een pagina hebben bezocht en gezien. Analytisch
Sharethis.com ShareThis biedt een aanpasbare tool voor het delen van sociale media, waardoor het delen van online content eenvoudig wordt. Deze tool stelt ons in staat om informatie te verzamelen over het browsen en delen van onderwerpen op onze website en stelt ons tevens in staat om de levering van relevante, gerichte advertenties en analyses te vergemakkelijken en gegevensmodellering op basis van op social media gedeelde informatie. Advertentie & analytisch

Toestemming

Bij jouw eerste bezoek aan onze website informeren wij jou over deze cookies en vragen toestemming voor het plaatsen ervan.

Opslagperiode

We slaan de informatie niet langer op dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de informatie is verstrekt/verzameld, tenzij de wet ons verplicht om de informatie langer te bewaren.

 Afmelding

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. We wijzen je er echter op dat je in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt benutten.Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies van derden

Wij maken gebruik van cookies van derden, zoals jij hierboven kan lezen. Op het gebruik van cookies door andere partijen is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. GrowthFactory kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om toestemming voor deze cookies te weigeren of in te trekken. Hoe dit kan staat onder het hoofdstuk Afmelding.

Social media plug-ins
Onder onze blogs vind je knoppen om de artikelen eenvoudig te kunnen delen op sociale netwerken zoals LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+, mail, Pinterest. Deze knoppen werken door middel van stukjes code (scripts) die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Deze scripts plaatsen soms ook cookies (wij hebben hier geen invloed op).

Met behulp van deze plug-ins kan je bijvoorbeeld inhoud delen of diensten aanbevelen. De plug-ins zijn standaard gedeactiveerd op de website en verzenden daarom geen gegevens.

Wanneer deze plug-ins zijn ingeschakeld, maakt jouw browser rechtstreeks verbinding met de servers van het respectieve sociale netwerk zodra deze een website van ons openen. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van het sociale netwerk naar jouw browser verzonden en daarin door de website geïntegreerd. Door op de knop van het sociale netwerk zoals LinkedIn te klikken, kan je de plug-in activeren. De plug-ins kunnen uiteraard weer met één klik worden gedeactiveerd of door de optie “Blokkeer externe cookies” in jouw browserinstellingen te kiezen.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Je kunt voorkomen dat Google de door jouw cookie gegenereerde gegevens (inclusief jouw IP-adres) en jouw gebruik van onze website (inclusief jouw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google downloadt door je browserinstellingen aan te passen of de browserplug-in te downloaden, beschikbaar via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Nieuwsbrief
Indien je ons nieuwsbrief ontvangt en deze niet meer wil ontvangen, kan jij te allen tijde contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je in het hoofdstuk hieronder. In de nieuwsbrief tref jij echter ook een link aan om je af te melden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onderstaande-mailadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

GrowthFactory

R. Schulze

support@growthfactory.nl

+31 20 8203605

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam

GrowthFactory is de handelsnaam van GrowthFactory License B.V. en de aan haar gelieerde groeipartners en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, op bovengenoemd adres, onder nummer: 67103049.

Beveiliging
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via support@growthfactory.nl.

Wijziging Privacy- & Cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.