1. Waar sta je?

WAAR STA JE 200

Wij luisteren naar jouw verhaal, jouw reis als ondernemer. Waar sta je in die reis? Welke rol(len) vervul jij momenteel? Waar staat je bedrijf in haar ontwikkeling?

In een gesprek van anderhalf uur weten we waar je staat met je organisatie en je uitdaging als ondernemer.

2. Hoe komt het?

HOE KOMT HET-200

We luisteren naar jou, maar ook naar je team en mensen op de werkvloer. Zij geven aanvullende inzichten waardoor we zeker weten dat we je helpen met de juiste dingen. Als ondernemer kun je niet alle bronnen overzien. We helpen je met het verkrijgen van inzicht welke keuzes je kunt maken.

Hoe komt het - In de praktijk 1

Een ondernemer die al drie jaar 2 miljoen euro omzet per jaar draait, is klaar voor een volgende stap. Uit gesprekken met zijn team komt naar voren dat zijn medewerkers vinden dat hij de klanten té centraal stelt en teveel uren weggeeft. Hoewel dit voor de ondernemer moeilijk is om te horen en te accepteren, kiest hij er – na vier maanden radiostilte en bezinning – uiteindelijk voor om dit op te lossen. De nieuwe aanpak zorgt voor een aanmerkelijke verbetering van het rendement. En de klanten zijn blijvend tevreden.

Hoe komt het - In de praktijk 2

De directie van een mediabureau denkt dat de sales achterblijft vanwege een incapabel sales team. Ze staan op het punt de derde sales manager te ontslaan. Gesprekken met de medewerkers leiden tot de kern van de oplossing: scherper definiëren van de positionering en het merk in de markt. Dit zorgt haast als vanzelf voor verbetering van de sales. Vervanging van het sales team, de eerste oplossing van de directie, had in dit geval het probleem van het mediabureau niet verholpen.

3. Waar wil je naartoe?

WAAR STA JE 200

Zodra we weten waar je staat, helpen we je de volgende stap van groei te bepalen. Hoe ziet die eruit? En hoe neem je de rest van je bedrijf mee naar het volgende niveau?

Op momenten dat je tegenslagen te verwerken krijgt, is het belangrijk om te weten waar je dit ook weer allemaal voor doet. Als je weet waar je heen wilt, kun je eenvoudiger besluiten nemen, kiezen en de vertaling maken naar wat het betekent voor je onderneming.

Waar wil je naartoe - In de praktijk 1

Een vrouwelijke ondernemer werkt 70 uur per week. Ze wil meer rust en tijd. Door deze wens te definiëren en te verbeelden, krijgt ze inzicht in de betekenis daarvan voor haar onderneming, haar medewerkers en haar privéleven, en lukt het haar om de verandering aan te gaan.

4. Hoe kom je daar?

HOE-KOM-JE-DAAR-200

Bij ondernemers die onderweg zijn van idee en inzicht naar realisatie, ontbreekt veelal een plan. Een cruciale missing link blijkt, want hierdoor strandt 75% van alle ideeën voortijdig.

Wij helpen je om daadwerkelijk de volgende fase te bereiken. En dat met minder stress en meer rust.

Hoe kom je daar - In de praktijk 1

Een ondernemer werkt inmiddels vijftien jaar voor zijn verschillende ondernemingen. Hij werkt hard, zijn eerste huwelijk is gestrand en hij heeft zijn kinderen nauwelijks zien opgroeien. Nu hij de liefde van zijn leven heeft gevonden, is hij vastbesloten de geschiedenis niet te herhalen; hij wil nauw betrokken zijn bij de opvoeding van de liefdesbaby. Tegelijkertijd heeft hij financiële verplichtingen dus zijn omzet moet gelijk blijven bij een werkweek van vier dagen (één dag in de week minder werken). Dat betekent een benodigde omzetstijging van 25%. Dat lukt. Na een jaar kan hij de champagne opentrekken en proosten op het leven, de liefde, het gezinsgeluk én zijn voortgezette carrière.